Nasz Patron


Sylwetka Doktora Wojciecha Grzywny (1944-1999),
twórcy i pierwszego Ordynatora Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej
Dla Dzieci Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu.


Doktor Wojciech Grzywna urodził się w 1944 roku w Sosnowcu. W 1968 roku ukończył Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej. Z uczelnią tą związał swe dalsze losy zawodowe - pracował w Klinice Pediatrycznej w Zabrzu, organizując, a następnie prowadząc oddział intensywnej terapii dziecięcej. Od 1980 r. pracował w pierwszej w Polsce Klinice Patologii Noworodka w Zabrzu, gdzie zorganizował i prowadził oddział intensywnej terapii noworodkowej. Szkolił się w licznych ośrodkach krajowych i zagranicznych (m. in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji). W 1976 roku uzyskał II stopień specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii, w 1978 roku z pediatrii, a w 1988 z neonatologii. W 1982 roku obronił pracę doktorską. Został adiunktem Ś1.A.M. i Zastępcą Kierownika Kliniki Patologii Noworodka. Do jego osiągnięć organizacyjnych należy także stworzenie w 1975 roku w Zabrzu pierwszego w Polsce ambulansu wykonującego nasiebne transporty dzieci w stanie zagrożenia życia. Doktor Grzywna kierował następnie przez wiele lat jego pracą. Był także jednym z twórców realizowanego na Śląsku szwajcarsko-polskiego programu pomocy Matka i Dziecko". Liczne obowiązki organizacyjne łączył z pasją naukową- w 1982 roku obronił doktorat, był autorem niemal 100 publikacji, licznych skryptów, wystąpień na posiedzeniach naukowych i kilku rozdziałów w podręcznikach. Był członkiem Rady Wydziału i Senatu Śląskiej Akademii Medycznej. Ogromną wagę przywiązywał do pracy dydaktycznej. Prowadził Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Patologii Noworodka w Zabrzu, wyszkolił i przygotował do specjalizacji licznych lekarzy i wiele pielęgniarek. Za osiągnięcia dydaktyczne dwukrotnie otrzymał nagrodę rektorską III stopnia. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, European Society of Paediatric Intensive Care, oraz European Extracorporeal Support Organisation.

W 1995 roku doktor Grzywna zajął się organizacją Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci w Opolu. Został ordynatorem oddziału, który rozpoczął pracę 01.10.1996 roku. Z właściwym sobie zaangażowaniem szkolił nasz młody zespół lekarzy i pielęgniarek w zakresie intensywnej terapii dziecięcej. Poświęcił się temu całkowicie, spędzając w oddziale wiele czasu. Stale mobilizował nas do nauki i zaszczepił w nas potrzebę dociekań naukowych. Każdy, kto zetknął się z Doktorem Grzywną pozostaje pod wrażeniem nie tylko Jego wiedzy i umiejętności zawodowych, ale także ogromnej kultury, taktu i skromności, połączonych z niesamowitym wręcz poczuciem humoru. Doktor Grzywna stał się dla nas także wzorem etyki zawodowej, do której przywiązywał ogromną wagę. Został wybrany delegatem na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz sędzią Okręgowego Sądu Lekarskiego w Opolu. Z czasem zaczęliśmy spotykać się w gronie pracowników oddziału także poza godzinami pracy, a tematy naszych rozmów zaczęły wykraczać poza problemy zawodowe. Nasz Szef szybko stał się dla nas kimś bardzo bliskim. Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o tragicznym wypadku samochodowym w dniu 10.10.1999. roku.

Nie sposób policzyć dzieci, którym doktor Grzywna uratował życie, kierując się dewizą: Najważniejszą cechą lekarza jest kompetencja zawodowa połączona z głębokim humanizmem". Nie sposób zapomnieć Jego uśmiechu, trudno pogodzić się z Jego odejściem.

1,5% podatku


Darowizna on-lineStowarzyszenie im. Doktora Wojciecha Grzywny 2012 - Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: AIDA